— Tram Track Tracer

Brabantnet (De Lijn)

De applicatie TramTrackTracer is door BUUR een eerste maal met succes toegepast in het kader van de tracé- en plan-MER-studie voor het Brabantnet (www.brabantnet.be), in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. Het Brabantnet omvat vier nieuwe regionale tramlijnen in Vlaams-Brabant: drie radiale lijnen vanuit Boom, Ninove en Heist-op-den-Berg naar Brussel en één tangentiële tramlijn van Jette via Zaventem naar Tervuren.

1.000 kilometer mogelijke beddingen en 400 mogelijke haltes (in totaal 6.000 objecten) werden verkend en geparametriseerd. Hieruit werden 82 tracé-alternatieven geselecteerd die geëvalueerd werden met behulp van de TramTrackTracer.

6.1 map

Uiteindelijk leidde dit tot een voorkeurtracé voor 4 tramlijnen met een gezamenlijke lengte van 150 kilometer en 120 haltes.

6.2 map

De TramTrackTracer wordt als methodiek zowel door De Lijn als door de betrokken actoren (regionale en lokale besturen en overheidsdiensten) sterk geapprecieerd.

Vaak levert de TramTrackTracer de wetenschappelijke bevestiging van wat experts van De Lijn op basis van hun ervaring als preferentieel tracé zouden voorstellen. Via de TramTrackTracer zijn evenwel verschillende onverwachte tracés opgedoken (en aanvaard) als valabel alternatief. Andere tracés bleken na evaluatie minder interessant dan eerst gedacht.

De uiteindelijke tracékeuze wordt eind 2013 aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. De Lijn hoopt de eerste tramlijnen van het Brabantnet tegen 2020 in gebruik te kunnen nemen.

 

Regionet Leuven

In het kader van het SBO-project Orderin’F ontwikkelt BUUR een concept voor een regionaal openbaar vervoernetwerk rond Leuven, dat de mobiliteit en de ruimtelijke ontwikkeling van de regio kan versterken. Ook voor dit netwerk, dat nieuwe tramlijnen in en rond Leuven omvat, zullen verschillende tracé-alternatieven onderzocht en vergeleken worden aan de hand van de TramTrackTracer.

Het project Leuven Klimaatneutraal 2030 heeft in zijn eindconclusies de werkhypothese voor het regionet opgenomen als noodzakelijke maatregel om in 2030 de doelstelling van een klimaatneutrale stad te realiseren.

6.3 lines