— Tram Track Tracer

Grafische omgeving

De tramlijnen worden in AutoCAD Map ingetekend, op een ondergrond van luchtfoto’s en diverse datalagen (waaronder percelen en infrastructuren). De intekening gebeurt aan de hand van een toolbox die de verschillende bouwstenen bevat.

3.1 interface

Invulformulieren

Aan elke bouwsteen is een invulformulier gekoppeld, waar onmiddellijk na de intekening de te definiëren parameters bepaald worden. De formulieren bevatten voorgedefinieerde invulvelden in de vorm van comboboxen, zodat de input van data zeer gestructureerd verloopt. Aan de hand van voorgedefinieerde SQL-formules worden onmiddellijk waarden berekend, zoals b.v. de kostprijs van een tramsegment.

Sommige waarden worden berekend via buffering en overlays in Quantum GIS (waarin de uitgetekende traminfrastructuur werd geïmporteerd). De berekende waarden worden vanuit Quantum GIS opnieuw in AutoCAD Map geïmporteerd.

Wanneer nadien de ingevulde parameters worden aangepast, worden de berekende waarden onmiddellijk geactualiseerd.  Op die manier is de GIS-applicatie een goed hulpmiddel bij de iteratieve optimalisatie van de ingetekende tramtracés.

3.2 pannel

SQL-formules

3.3 sql

Resultatenformulier

Verschillende bouwstenen worden gegroepeerd tot een tracécomponent. Via SQL-formules worden de karakteristieken van deze tracécomponent berekend. Telkens één van de samenstellende bouwstenen worden aangepast (andere waarden, andere geometrie) of er nieuwe worden toegevoegd (bij voorbeeld een extra halte), worden de berekende waarden onmiddellijk geactualiseerd.

Verschillende tracécomponenten worden gegroepeerd tot een deeltracé, waarvoor opnieuw waarden worden berekend.

3.4 pannel